Rohlík hlásí výsledky kompenzace uhlíkové stopy své privátní značky Miil
5. dubna 2022·Lutfia Volfová

Rohlík hlásí výsledky kompenzace uhlíkové stopy své privátní značky Miil

Naše značky

Praha, duben 2022 - Hlavními hodnotami Rohlíku jsou perfektní a rychlá služba pro zákazníka, boží jídlo, ale také být zodpovědnou firmou, které záleží na planetě. Od května 2021 se proto Rohlík rozhodl kompenzovat uhlíkovou stopu značky Miil s cílem podpořit smysluplné projekty neutralizující uhlíkovou stopu. V průběhu minulého roku se tak v rámci projektu podařilo za částku 2 500 000 Kč vysadit 1 300 stromů po celé ČR.

Při vzniku privátní značky Miil hrály podstatnou roli transparentnost a udržitelnost. Proto si u značky Miil Rohlík stanovil jasný cíl, a to 100% neutralizaci uhlíkové stopy. Lutfia Volfová, tisková mluvčí společnosti, k tomu říká:

"Jsme si vědomi, že všechny produkty mají určitý dopad na naši planetu. A jinak tomu není ani u produktů Miil. Jen s tím rozdílem, že nebudeme jen přihlížet – chceme s tím jednoduše něco dělat. Pro všechny produkty značky Miil jsme ve spolupráci s neziskovou organizací CI2 vypočítali jejich uhlíkovou stopu. A protože jsme v Rohlíku transparentní, nebojíme se toto číslo ukázat. Abychom zajistili 100% neutralizaci uhlíkové stopy, vybrali jsme ve spolupráci s CI2 projekty, které finančně podpoříme. V minulém roce jsme se rozhodli zaměřit na výsadbu stromů. Letos bude v neutralizaci pokračovat, ale zaměříme se víc na maximální udržitelnost našich služeb s minimálním dopadem na životní prostředí.”  

Privátní značka mléčných výrobků Miil

V sortimentu Mill jsou zastoupeny sýry všech provedení – bločky, plátkové, strouhané, camemberty, a to i v BIO kvalitě. Nezapomnělo se ani na mléko, jogurty, tvarohy, tradiční pomazánkové a zakysané smetany. 

Produkty značky Miil jsou dostupné zákazníkům i na dalších trzích, kde Rohlík Group působí - Kifli.hu v Maďarsku, Gurkerl.at v Rakousku, Knuspr.de v Německu a brzy také v Sezamo v Itálii a Rumunsku.

Jak funguje neutralizace uhlíkové stopy

Rohlík v souvislosti se značkou Miil spolupracuje s organizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy pro každý jednotlivý produkt. Údaj o výši uhlíkové stopy najde zákazník u každého produktu na webu Rohlik.cz*. Rohlík tak v první fázi projektu daroval finanční kompenzaci v celkové výši 2 500 000 Kč na výsadbu stromů po celé České republice, ve druhé fázi se chce zaměřit na doručování bez emisí. 

Ředitel organizace CI2, Josef Novák, přístup Rohlíku komentuje slovy:

„Již dlouho se diskutuje srovnání emisní zátěže centralizované dopravy produktů v porovnání s individuálními cestami do obchodních center. Proto bylo výzvou spočítat uhlíkovou stopu výrobků Miil a podívat se zblízka na strukturu uhlíkové stopy jednotlivých výrobků. Skutečnost, že společnost Rohlik chce kompenzovat uhlíkovou stopu produktů značky Miil je důležitým signálem pro zákazníky i další podniky. Považuji to za velmi ambiciózní krok”.

Výpočet uhlíkové stopy

V analýze je použita upravená metoda stanovení produktové uhlíkové stopy (PCF – Product Carbon Footprint), jenž je měřítkem celkového množství skleníkových plynů, které se uvolňují během životního cyklu určitého výrobku.

Tento cyklus zahrnuje několik fází, z nichž pro výpočet uhlíkové stopy mléčných výrobků byly zahrnuty tyto:

a) výroba vstupních surovin a obalového materiálu

b) doprava vstupních surovin a obalového materiálu

c) zpracování vstupních surovin do konečného produktu a jeho zabalení

d) doprava hotových výrobků do skladů společnosti Rohlik.cz

e) doprava zákazníkům

Do výpočtu naopak nebyly zahrnuty fáze následující:

f) zpracování finálních výrobků

g) likvidace obalů